מוצרים

כרטיס חיוב נטען רב פעמי

כרטיס אישי הניתן לטעינה רב פעמית בנקודות המכירה הפרוסות ברחבי הארץ

כרטיסים למטיילים

כרטיס חיוב נטען לשימוש בינלאומי ללא צורך בהמרת כספים בכל בית עסק או ATM המכבד כרטיסי אשראי ברחבי העולם.

כרטיס משכורת

כרטיס לשימוש עובדים לצורך קבלת שכר באמצעות טעינת הכרטיס ללא צורך בחשבון בנק.

ניהול חשבון אונליין

החשבון האינטרנטי מאפשר לצפות בפרטי החשבון ולשלוט בהוצאות, לממש העברות כספים שונות ובמקרה של אובדן או גניבה, לנעול הכרטיס בלחיצת כפתור ולמנוע אובדן יתרה הקיימת בכרטיס.

כרטיסים משפחתיים

כרטיסים המיועדים למשפחה ומשמשים להעברות כספים בין הורים לילדים.

כרטיסים לעובדים זרים

כרטיס הניתן לרכישה על ידי עובדים זרים ומשפחתם, כך שהעובד הזר יכול להעביר כספים הנטענים בארץ כמשכורת, לכרטיס הנמצא בידי משפחתו בארץ המוצא.

כרטיס הוצאות עסקיות

כרטיסים המוחזקים בידי העסק ויינתנו לעובדי העסק לצורך הוצאות עסקיות תוך שליטתו מלאה של המעסיק.

סגירה